Psychosociaal Therapeut

 

Als psychosociaal therapeut verdiep ik me in de onderliggende oorzaken van een probleem en de disfunctionele gedachten, gevoelens en gedragingen die daardoor zijn ontstaan. Door het verkregen inzicht kan er vervolgens worden gewerkt aan het vinden van een manier om niet-functionele patronen om te zetten naar functionele patronen of hoe om te gaan met bepaalde patronen. Psychosociale therapie biedt je inzicht en is bewustmakend. Door oefeningen en psycho-educatie leer je hoe de psyche werkt.  

 

Psychosociale therapie is geschikt voor mensen die tijdelijk een psychisch probleem ervaren. Dit kan zijn door een nare gebeurtenis in je leven of misschien wel een opstapeling van verschillende nare gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een dierbare, stressklachten, problemen op het werk etc. etc. 

 

Psychosociale therapie volgens het NVPA

Onderstaande beschrijving van de psychosociale therapie is van het NVPA. Dit is de beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen.

"Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.

Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen.

In het werken staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst.

Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd."