Werkwijze

 

Kennismakingsgesprek

Het is belangrijk dat je een klik voelt met je Life Coach. We gaan namelijk samen aan de slag om veranderingen in gang te zetten. Het is daarbij belangrijk dat jij je op je gemak voelt en alles wat je wilt delen ook kunt delen met mij als coach. Daarom plan ik, voorafgaande aan een traject, een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

 

Vervolggesprekken

Tijdens het eerste gesprek zullen we de probleemstelling bespreken en in kaart brengen wat je hulpvraag is. In verdere gesprekken zullen we dieper op de hulpvraag ingaan, eventueel d.m.v. specifieke tests en opdrachten. We brengen probleemgebieden in kaart, stellen doelen vast en werken aan het behalen van deze doelen. 

 

 

Stijl van coachen

 

Om helder te krijgen waardoor het komt dat er een 'probleem' is ontstaan is het belangrijk om inzicht te krijgen in gedachten, gevoelens en gedragingen. Door je verhaal te vertellen leggen we een basis. Ik begeleid je, d.m.v. vragen, testen, opdrachten naar het punt dat jij zelf inzichtelijk krijgt hoe bepaalde gedachten, gevoelens en  de gedragingen zijn ontstaan. Ik spiegel, reflecteer, daag uit en begeleid je van inzicht, doelen, acties tot oplossing.  

 

Mijn stijl van coachen kenmerkt zich door enthousiasme, empathie, betrokkenheid, vertrouwen en helderheid. Open en directe communicatie is waar ik voor sta.