Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsorganisatie Cat (Collectief Alternatief Therapeuten). Als Kwaliteitstherapeut bij het CAT Collectief word ik geacht me te houden aan de beroepscode. In deze beroepscode staan de richtlijnen voor een professionele praktijkvoering van een complementaire therapeut. Daarnaast moeten de aangesloten therapeuten jaarlijks bij- en nascholing volgen en deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing om zo de kwaliteit van de zorg te waarborgen (www.catcollectief.nl).

Als Kwaliteitstherapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie www.gatgeschillen.nl. Een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten www.batverzekeringen.nl. De polis heeft een volledige Wkkgz-dekking.